ቤት መዘጋጃ ከተማ ሽረ እ/ስላሰ ሊዝ ጨረታ ኣሳሊጡ

Category : | Sub Category : Posted on 2019-12-19 13:55:41


ቤት መዘጋጃ ከተማ ሽረ እ/ስላሰ  ሊዝ  ጨረታ ኣሳሊጡ

ቤት መዘጋጃ ከተማ ሽረ እ/ስላሰ ኣስታት 98 ዘኮኑ ቦታታት ብመልክዕ ሊዝ ንተጠቀምቲ ኣቅሪቡ ።ኣፈቲ ስነ ስራዓት ምክፋት ሊዝ ብርክት ዝበሉ ተጫረትን ሕጋዊ ወከልቶምን ኣብ ዝተረኸብሉ ተሳሊጡ ኣሎ።

Leave a Comment: