ኣብ ስራሕቲ ከተማ ሕርሻ ኣድሂቡ ስልጠና ተዋሂቡ።

Category : | Sub Category : Posted on 2019-07-06 10:22:49


ኣብ ስራሕቲ ከተማ ሕርሻ ኣድሂቡ ስልጠና ተዋሂቡ።

ኣብ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ኣብ ከተማ ሕርሻ ኣድሂቡ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ካብ ዕለት 29/10/2011 ዓ/ም ኣትሒዙ ክዋሃብ ውዒሉ።

Leave a Comment: